ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Β’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Οι Έλεγχοι Προόδου των μαθητών/τριών, με τη βαθμολογία του Β΄ τετραμήνου, θα επιδοθούν στους γονείς/κηδεμόνες, την Τετάρτη 29/5/2019, και ώρα 10:30 έως  13:30