Πρόγραμμα Ελλάδα-Κύπρος-Ομογένεια εκπαιδευτικές Γέφυρες

Πραγματοποιήσαμε αδελφοποίηση του σχολείου μας με το Γυμνάσιο Λάρνακας “Βεργίνα”.Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα  “Ελλάδα-Ομογένεια εκπαιδευτικές Δράσεις”. Το κείμενο που ακολουθεί δημοσιεύθηκε στο φύλλο 215/Απριλίου στην εφημερίδα  “Η Φωνή του Γέρακα” .