Πρόγραμμα Ελλάδα-Κύπρος-Ομογένεια εκπαιδευτικές Γέφυρες

Πραγματοποιήσαμε αδελφοποίηση του σχολείου μας με το Γυμνάσιο Λάρνακας «Βεργίνα».Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα  «Ελλάδα-Ομογένεια εκπαιδευτικές Δράσεις». Το κείμενο που ακολουθεί δημοσιεύθηκε στο φύλλο 215/Απριλίου στην εφημερίδα  «Η Φωνή του Γέρακα» .