Πρόγραμμα συνάντησης με τους καθηγητές του σχολείου μας

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΤΟΥΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
1 ΚΟΣΜΙΔΗΣ Πέμπτη  2η διδακτική ώρα
2 ΣΠΑΝΟΣ Πέμπτη  4η  διδακτική ώρα
3 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Πέμπτη 3η διδακτική ώρα
4 ΚΟΥΡΑΜΙΔΟΥ Πέμπτη  6η  διδακτική ώρα
5 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Πέμπτη  4η διδακτική ώρα
6 ΚΑΤΣΕΛΟΥ Πέμπτη  4η διδακτική ώρα
7 ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΥ Πέμπτη  5η διδακτική ώρα
8 ΓΚΡΙΤΖΕΛΗ Πέμπτη  5η διδακτική ώρα
9 ΡΟΔΟΛΦΟΥ Πέμπτη  4η διδακτική ώρα
10 ΚΩΣΤΑΡΑ Πέμπτη  3η διδακτική ώρα
11 ΣΑΡΔΗ Πέμπτη  4η διδακτική ώρα
12 ΛΙΑΠΗΣ Πέμπτη  4η διδακτική ώρα
13 ΓΚΟΛΙΟΣ Πέμπτη  5η διδακτική ώρα
14 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ Πέμπτη  5η διδακτική ώρα
15 ΣΙΔΕΡΗ  Πέμπτη  4η διδακτική ώρα        
16 ΣΑΚΚΟΓΙΑΝΝΗ Πέμπτη  3η διδακτική ώρα
17 ΠΑΝΤΑΖΗΣ Πέμπτη  5η διδακτική ώρα
18 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Πέμπτη  3η διδακτική ώρα
19 ΑΡΚΕΝΤΗ Πέμπτη  4η διδακτική ώρα
20 ΠΛΙΤΣΑ Πέμπτη  4η διδακτική ώρα
21 ΑΔΑΛΗΣ Πέμπτη  5η διδακτική ώρα
22 ΡΗΤΑΣ Πέμπτη  5η διδακτική ώρα
23 ΠΑΤΡΙΝΕΛΗ Πέμπτη  4η διδακτική ώρα
24 ΑΓΟΡΗ Πέμπτη  3η διδακτική ώρα
25 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Πέμπτη  4η διδακτική ώρα
26 ΑΓΓΕΛΗ Πέμπτη  2η διδακτική ώρα
27 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Πέμπτη  4η διδακτική ώρα
28 ΤΟΓΙΑ Πέμπτη  3η διδακτική ώρα