Ενισχυτική Διδασκαλία , σχολικό έτος 2018-2019

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4517 Β΄/16-10-2018 δημοσιεύτηκε  η με αρ.πρωτ. 164700/Δ2/03-10-2018Υ.Α.), για το σχολικό έτος 2018-2019 η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,ΑρχαίαΕλληνικήΓλώσσακαιΓραμματεία,Μαθηματικά,Φυσική,Χημεία και Αγγλικά.