Ωρες και μέρες Ενημέρωσης Καθηγητών Κηδεμόνων

 

Σας γνωστοποιούμε την διδακτική ώρα που μπορείτε να συναντήσετε τους  καθηγητές του σχολείου μας και να συζητήσετε μαζί τους θέματα που αφορούν το παιδί σας.

 Η ώρα αυτή αναφέρεται  στον πίνακα που ακολουθεί.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΤΟΥΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
1 ΚΟΣΜΙΔΗΣ Όλες τις ημέρες και οποιαδήποτε διδακτική ώρα.
2 ΣΠΑΝΟΣ Όλες τις ημέρες και οποιαδήποτε διδακτική ώρα.
3 ΚΟΥΡΑΜΙΔΟΥ Τρίτη 4η διδακτική ώρα
4 ΦΛΩΡΟΥ Τρίτη 5η διδακτική ώρα
5 ΚΑΤΣΕΛΟΥ Τετάρτη 2η διδακτική ώρα
6 ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΥ Τρίτη 5η διδακτική ώρα
7 ΓΚΡΙΤΖΕΛΗ Τρίτη 5η διδακτική ώρα
8 ΡΟΔΟΛΦΟΥ Τετάρτη 3η διδακτική ώρα
9 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Τετάρτη 3η διδακτική ώρα
10 ΚΩΣΤΑΡΑ Τετάρτη 4η διδακτική ώρα
11 ΣΤΑΜΟΥ Τετάρτη 4η διδακτική ώρα
12 ΛΙΑΠΗΣ Τετάρτη 4η διδακτική ώρα
13 ΓΚΟΛΙΟΣ Τρίτη 3η διδακτική ώρα
14 ΑΛΕΞΑΚΟΥ Τετάρτη 3η διδακτική ώρα
15 ΣΙΔΕΡΗ Τετάρτη 4η διδακτική ώρα
16 ΣΑΚΚΟΓΙΑΝΝΗ Τετάρτη 4η διδακτική ώρα
17 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Τετάρτη 4η διδακτική ώρα
18 ΑΡΚΕΝΤΗ Τρίτη 4η διδακτική ώρα
19 ΠΛΙΤΣΑ Τετάρτη 2η διδακτική ώρα
20 ΑΔΑΛΗΣ Τρίτη 3η διδακτική ώρα
21 ΡΗΤΑΣ Τετάρτη 3η διδακτική ώρα
22 ΠΑΤΡΙΝΕΛΗ Δευτέρα 3η διδακτική ώρα
23 ΑΓΟΡΗ Τετάρτη 5η διδακτική ώρα
24 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τετάρτη 3η διδακτική ώρα
25 ΑΓΓΕΛΗ Τετάρτη 3η διδακτική ώρα
26 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Τετάρτη3η διδακτική ώρα
27 ΤΟΓΙΑ Τρίτη 3η διδακτική ώρα