ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΗΜ/ΝΙΑ Α Β Γ
2/9 Α΄  Βάρδια

8:30

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

2/9 Β΄ Βάρδια 10:00 ΦΥΣΙΚΗ
5/9 Α΄  Βάρδια

8:30

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
5/9 Β΄  Βάρδια 10:00 ΑΡΧΑΙΑ (ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
6/9 Α΄  Βάρδια

8:30

ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ (ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)
6/9 Β΄Βάρδια 10:00  

ΝΕΟΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ
7/9 Α΄  Βάρδια

8:30

ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
7/9 Β΄  Βάρδια

10:00

 

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
8/9 Α΄  Βάρδια

8:30

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΑΙΑ (ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Α΄  Βάρδια  : 8:30             Β΄  Βάρδια : 10:00