Τελική επίδοση βαθμών σχ. έτους 2015-16

Η πτικαράδοση της βαθμολογίας των μαθητών του σχολείου μας, στους κηδεμόνες, θα γίνει την Δευτέρα 27-6-2016.