Αρχείο κατηγορίας Καθηγητές

ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΤΟΥΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
   1 ΚΟΣΜΙΔΗΣ Τρίτη  όλες τις διδακτικές ώρες
   2 ΣΠΑΝΟΣ Τρίτη  5η   διδακτική ώρα
   3 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Τρίτη  5η   διδακτική ώρα
   4 ΚΟΥΡΑΜΙΔΟΥ Τρίτη  5η   διδακτική ώρα
   5 ΦΛΩΡΟΥ Τρίτη  4η   διδακτική ώρα
   6 ΚΑΤΣΕΛΟΥ Τρίτη  4η   διδακτική ώρα
   7 ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΥ Τρίτη  3η   διδακτική ώρα
   8 ΓΚΡΙΤΖΕΛΗ Τρίτη  5η   διδακτική ώρα
   9 ΡΟΔΟΛΦΟΥ Τρίτη  4η   διδακτική ώρα
10 ΚΩΣΤΑΡΑ Τρίτη  3η   διδακτική ώρα
11 ΣΑΡΔΗ Τρίτη  2η   διδακτική ώρα
12 ΛΙΑΠΗΣ Τρίτη  3η   διδακτική ώρα
13 ΓΚΟΛΙΟΣ Τρίτη  2η   διδακτική ώρα
14 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ Τρίτη  3η   διδακτική ώρα
15 ΣΙΔΕΡΗ Τρίτη  4η   διδακτική ώρα
16 ΠΑΣΧΑΛΗ Τρίτη  4η   διδακτική ώρα
17 ΣΑΚΚΟΓΙΑΝΝΗ Τρίτη  4η   διδακτική ώρα
18 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Τρίτη  4η   διδακτική ώρα
19 ΑΡΚΕΝΤΗ Τρίτη  3η   διδακτική ώρα
20 ΠΛΙΤΣΑ Τρίτη  4η   διδακτική ώρα
21 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ Τρίτη  5η   διδακτική ώρα
22 ΡΗΤΑΣ Τρίτη  4η   διδακτική ώρα
23 ΠΑΤΡΙΝΕΛΗ Τετάρτη  3η   διδακτική ώρα
24 ΑΓΟΡΗ Τρίτη  3η   διδακτική ώρα
25 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τρίτη  4η   διδακτική ώρα
26 ΑΓΓΕΛΗ Τρίτη  3η   διδακτική ώρα
27 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Τρίτη  4η   διδακτική ώρα
28 ΤΟΓΙΑ Τρίτη  5η   διδακτική ώρα