Αρχείο κατηγορίας Το σχολείο

Ενημέρωση για απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ1/104795/ΓΔ4/10- 8-2020 του ΥΠΑΙΘ, που επισυνάπτεται, όσοι γονείς επιθυμούν την απαλλαγή των παιδιών τους από το μάθημα των Θρησκευτικών, θα πρέπει να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (επισυνάπτεται), με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής (και από τους δύο γονείς ή από αυτόν που ασκεί την κηδεμονία σε κάθε άλλη περίπτωση) από την 1-9-2020 έως τις 14-9-2020.

Από τη Διεύθυνση

Ανακοίνωση προς τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου σχ. έτους 2020-21

Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου ότι προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή των μαθητών στο σχολείο, θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα έγγραφα:

  1. Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται).
  2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΜΥ) (επισυνάπτεται).

Τα έντυπα θα πρέπει να συμπληρωθούν και να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου: mail@3gym-gerak.att.sch.gr (υπογεγραμμένα και σκαναρισμένα) από τις 2-9-2020 έως και τις 18- 9-2020.

  • Για τους γονείς/κηδεμόνες που είναι διαζευγμένοι ή σε διάσταση, απαιτούνται επιπλέον:
  • Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνονται τα στοιχεία του κηδεμόνα που έχει την επιμέλεια του μαθητή/τριας.
  • Επίσημο έγγραφο επιμέλειας τέκνου.

(τα οποία προσκομίζονται από τους ίδιου τους κηδεμόνες από 2-9-2020 έως 18-9-2020).

  • Για τους αλλοδαπούς μαθητές απαιτείται επιπλέον: πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης με επίσημη μετάφραση.

(τα οποία προσκομίζονται από τους ίδιου τους κηδεμόνες από 2-9-2020 έως 18-9-2020).

                                                         Από τη Δ/νση του Σχολείου

Ενημέρωση προς τους Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου 2020-21

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΚΑ

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

Ενημερώνουμε τους Γονείς και Κηδεμόνες των νέων μαθητών της Α΄ Γυμνασίου  ότι προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο σχολείο πρέπει να προσκομιστούν τα ακόλουθα έγγραφα.

Υπεύθυνες Δηλώσεις και των δύο γονέων/κηδεμόνων  (Επισυνάπτεται Υ.Δ . ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗ )

  1. Για τους μαθητές των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες είναι διαζευγμένοι ή σε διάσταση απαιτούνται:

α) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία του Κηδεμόνα του μαθητή/μαθήτριας ο οποίος έχει την επιμέλειά του/της.(Περίπτωση 1)

β) Πρωτότυπο επίσημο έγγραφο επιμέλειας τέκνου.

  • Στοιχεία Μητρώου – Φυσικού Προσώπου (από το ΤΑΧΙSnet) του 1ου Κηδεμόνα του μαθητή.
  • Δελτίο Υγείας και Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης του μαθητή τα οποία συμπληρώνονται από το Κέντρο Υγείας ή Ιδιώτη Γιατρό.  

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ & ΦΥΛΛΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (Επισυνάπτεται ΑΔΥΜ & ΦΙΕ – Προσκομίζετε την 1η  σελίδα στο σχολείο.  Την  2η το κρατάει ο γιατρός).

ΕΝΤΥΠΟ Α.Δ.Υ.Μ.

  • Για τους αλλοδαπούς μαθητές πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης με πρωτότυπη επίσημη μετάφρασή του,

Τα έγγραφα 1, 2α και 3 πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου: mail@3gym-gerak.att.sch.gr (υπογραμμένα και σκαναρισμένα σε μορφή pdf ή φωτογραφίας) από 02.09.2020 έως και 18.09.2020.

Τα έγγραφα 2β, 4 και 5 κατατίθενται πρωτότυπα στο σχολείο από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών από 02.09.2020 έως και 18.09.2020.

Στην περίπτωση όπου τα έγγραφα που αποστέλλονται είναι χειρόγραφα παρακαλούμε να είναι καθαρογραμμένα και με σαφήνεια να δηλώνονται τα στοιχεία ειδικά εκείνο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Κηδεμόνα.

                                                                   ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ Μη προσέλευση επισκεπτών στο σχολείο

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των έκτακτων συνθηκών και για την αποφυγή συνωστισμού, το σχολείο μας δε δέχεται επισκέπτες. Προσέρχονται μόνο οι μαθήτριες /μαθητές και οι εκπαιδευτικοί.  Οποιοσδήποτε άλλος επικοινωνεί τηλεφωνικά ή με e-mail.

Σύνδεσμοι από μουσεία και άλλους φορείς με εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικά παιχνίδια

Αγαπητή/έ κυρία/κύριε,

Σας αποστέλλουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 44336/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Ανάρτηση σε ιστοσελίδες του Υ.ΠΑΙ.Θ. συνδέσμων από μουσεία και άλλους φορείς με εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικά παιχνίδια».
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, δεν θα πρέπει να απαντήσετε στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα αλλά να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που αναγράφονται
στις «Πληροφορίες» του εγγράφου.

Σας ευχαριστούμε πολύ.

Από το Γραφείο Διεκπεραίωσης του Τμήματος Πρωτοκόλλου του ΥΠΑΙΘ .

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

Πληροφόρηση από τις Διεπιστημονικές ομάδες του 1ου ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής

Πρακτικές για διαχείριση του στρες και τη διατήρηση καλής ψυχικής υγείας

Καλές Πρακτικές ως προς τη Χρήση Διαδικτύου

Συμβουλές σε γονείς μαθητών με γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες

ΚΕΣΥ ΔΑΦ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 9/4 ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/4

ΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 9/4 ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/4 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Διδακτική ώρα Πέμπτη Παρασκευή
9.00-10.00 Πασχάλη Α2 Γκόλιος Β1 Αρκέντη Α1 Λιάπης Β3 Σπανός Β5 Πασχάλη Β2 Γκόλιος Γ2 Αρκέντη Α2 Λιάπης Α1
10.00-11.00 Ροδόλφου Α2 Πασχάλη Α1 Γκόλιος Β4 Αρκέντη Α3 Ροδόλφου Β2 Πασχάλη Α4 Γκόλιος Α2 Αρκέντη Β1
11.00-12.00 Ροδόλφου Β3 Ροδόλφου Β5 Αγγέλη Γ1
12.00-13.00 Ροδόλφου Β5 Αγγέλη Β3 Ροδόλφου Α2 Αγγέλη Β4  

Eγγραφή των μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ)

Οι γονείς/κηδεμόνες, με ευθύνη του Διευθυντή, μεριμνούν για την εγγραφή των μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ). Με την εγγραφή τους οι μαθητές/τριες αποκτούν μαθητικό λογαριασμό ΠΣΔ μέσω του οποίου έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν στις διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης στη σελίδα https://register.sch.gr/students/ Οι οδηγίες απόκτησης λογαριασμού για μαθητές στο ΠΣΔ υπάρχουν στην ίδια σελίδα

ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ. ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ!

Λόγω της προγραμματισμένης 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη 18/2 δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η επίδοση της βαθμολογίας την ίδια ημέρα.Για το λόγο αυτό η επίδοση της βαθμολογίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20/2/2020 και ώρες 12.00-14.00.Ζητάμε συγνώμη για την εκ νέου αλλαγή ημερομηνίας.