Αρχείο κατηγορίας Νέα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αγαπητοί γονείς,Κατόπιν οδηγιών από το υπουργείο, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για το αν το παιδί σας, εμπίπτει στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σε αυτή την περίπτωση θα παρασχεθεί στα παιδιά σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η προθεσμία είναι μέχρι την Παρασκευή 18-9-2020. Δείτε και τη σχετική οδηγία του υπουργείου.

Ανακοίνωση για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2020 – 21 στις 14 Σεπτεμβρίου 2020

Αγαπητοί γονείς θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα έναρξης της φετινής χρονιάς, το πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί είναι το παρακάτω:

Οι μαθητές θα προσέλθουν στο σχολείο ανά τάξη και πιο συγκεκριμένα:

 • Α΄ Γυμνασίου στις 10:00 π.μ.
 • Β΄ Γυμνασίου στις 10:30 π.μ.
 • Γ΄ Γυμνασίου στις 11:00π.μ.

Οι μαθητές θα εισέρχονται στο προαύλιο φορώντας μάσκα και θα παραμένουν σε αποστάσεις μεταξύ τους. Θα κατανεμηθούν σε τμήματα και οι εκπαιδευτικοί θα τους οδηγήσουν στις αίθουσές τους όπου και θα παραμείνουν μέχρι τον αγιασμό. Κατά τη διάρκεια παραμονής στις αίθουσες θα γίνει ενημέρωση των μαθητών για τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου, καθώς και για τη χρήση μάσκας.

Στις 11:30 θα πραγματοποιηθεί αγιασμός στο προαύλιο του σχολείο με την παρουσία αντιπροσωπείας εκπαιδευτικών, του συλλόγου γονέων και αντιπροσωπείας μαθητών. Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας ο ιερέας θα περάσει από τις αίθουσες όπου θα βρίσκονται οι μαθητές. Η διαδικασία αυτή προβλέπεται σε σχετική εγκύκλιο του υπουργείου.

Στη συνέχεια θα δοθούν τα βιβλία, τα οποία έχουν ήδη τοποθετηθεί σε σακούλες και οι μαθητές θα αποχωρήσουν από το σχολείο.

Κατόπιν οδηγιών, οι γονείς δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στο χώρο του σχολείου.

Θα παρακαλούσαμε να τηρηθούν αυστηρά οι ώρες προσέλευσης για να αποφύγουμε τον συνωστισμό και να διευκολυνθούν οι εκπαιδευτικοί στην ενημέρωση των μαθητών.

Επίσης θα ήταν απαραίτητο να διαβάσετε τις οδηγίες που σας επισυνάπτουμε, ώστε να ενημερωθείτε και εσείς και να ενημερώσετε και τα παιδιά σας. Με τη δική σας υποστήριξη και βοήθεια θα καταφέρουμε να διατηρήσουμε το χώρο ασφαλή και το επίπεδο της εκπαιδευτικής διαδικασίας υψηλό, σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο.

Θα είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.

Σας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά, με υγεία!

Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 3ου Γυμνασίου Γέρακα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΟΔΥ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΟΔΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS–CoV-2 (COVID-19)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ενημέρωση για απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ1/104795/ΓΔ4/10- 8-2020 του ΥΠΑΙΘ, που επισυνάπτεται, όσοι γονείς επιθυμούν την απαλλαγή των παιδιών τους από το μάθημα των Θρησκευτικών, θα πρέπει να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (επισυνάπτεται), με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής (και από τους δύο γονείς ή από αυτόν που ασκεί την κηδεμονία σε κάθε άλλη περίπτωση) από την 1-9-2020 έως τις 14-9-2020.

Από τη Διεύθυνση

Ανακοίνωση προς τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου σχ. έτους 2020-21

Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου ότι προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή των μαθητών στο σχολείο, θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται).
 2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΜΥ) (επισυνάπτεται).

Τα έντυπα θα πρέπει να συμπληρωθούν και να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου: mail@3gym-gerak.att.sch.gr (υπογεγραμμένα και σκαναρισμένα) από τις 2-9-2020 έως και τις 18- 9-2020.

 • Για τους γονείς/κηδεμόνες που είναι διαζευγμένοι ή σε διάσταση, απαιτούνται επιπλέον:
 • Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνονται τα στοιχεία του κηδεμόνα που έχει την επιμέλεια του μαθητή/τριας.
 • Επίσημο έγγραφο επιμέλειας τέκνου.

(τα οποία προσκομίζονται από τους ίδιου τους κηδεμόνες από 2-9-2020 έως 18-9-2020).

 • Για τους αλλοδαπούς μαθητές απαιτείται επιπλέον: πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης με επίσημη μετάφραση.

(τα οποία προσκομίζονται από τους ίδιου τους κηδεμόνες από 2-9-2020 έως 18-9-2020).

                                                         Από τη Δ/νση του Σχολείου

Ενημέρωση προς τους Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου 2020-21

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΚΑ

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

Ενημερώνουμε τους Γονείς και Κηδεμόνες των νέων μαθητών της Α΄ Γυμνασίου  ότι προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο σχολείο πρέπει να προσκομιστούν τα ακόλουθα έγγραφα.

Υπεύθυνες Δηλώσεις και των δύο γονέων/κηδεμόνων  (Επισυνάπτεται Υ.Δ . ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗ )

 1. Για τους μαθητές των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες είναι διαζευγμένοι ή σε διάσταση απαιτούνται:

α) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία του Κηδεμόνα του μαθητή/μαθήτριας ο οποίος έχει την επιμέλειά του/της.(Περίπτωση 1)

β) Πρωτότυπο επίσημο έγγραφο επιμέλειας τέκνου.

 • Στοιχεία Μητρώου – Φυσικού Προσώπου (από το ΤΑΧΙSnet) του 1ου Κηδεμόνα του μαθητή.
 • Δελτίο Υγείας και Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης του μαθητή τα οποία συμπληρώνονται από το Κέντρο Υγείας ή Ιδιώτη Γιατρό.  

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ & ΦΥΛΛΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (Επισυνάπτεται ΑΔΥΜ & ΦΙΕ – Προσκομίζετε την 1η  σελίδα στο σχολείο.  Την  2η το κρατάει ο γιατρός).

ΕΝΤΥΠΟ Α.Δ.Υ.Μ.

 • Για τους αλλοδαπούς μαθητές πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης με πρωτότυπη επίσημη μετάφρασή του,

Τα έγγραφα 1, 2α και 3 πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου: mail@3gym-gerak.att.sch.gr (υπογραμμένα και σκαναρισμένα σε μορφή pdf ή φωτογραφίας) από 02.09.2020 έως και 18.09.2020.

Τα έγγραφα 2β, 4 και 5 κατατίθενται πρωτότυπα στο σχολείο από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών από 02.09.2020 έως και 18.09.2020.

Στην περίπτωση όπου τα έγγραφα που αποστέλλονται είναι χειρόγραφα παρακαλούμε να είναι καθαρογραμμένα και με σαφήνεια να δηλώνονται τα στοιχεία ειδικά εκείνο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Κηδεμόνα.

                                                                   ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ Μη προσέλευση επισκεπτών στο σχολείο

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των έκτακτων συνθηκών και για την αποφυγή συνωστισμού, το σχολείο μας δε δέχεται επισκέπτες. Προσέρχονται μόνο οι μαθήτριες /μαθητές και οι εκπαιδευτικοί.  Οποιοσδήποτε άλλος επικοινωνεί τηλεφωνικά ή με e-mail.